Geography of India - 1 भारताचा भूगोल (भाग -१)

ISBN Number : 978-93-5495-483-2

Student Price : Rs.250

Student Dollar Price : 10$

Book Edition : First

Year of Publication : 2021

No. Of Pages : 220

Book Weight :320

About The Book

भारताचा भूगोल हे पाठयपुस्तक विधार्थी आणि प्राध्यापक बंधुंच्या हाती सूपूर्द करताना आम्हाला अत्यंत आनंद होतो आहे . सावित्रिबाई फुले पुणे विधापीठाच्या जून २०२१ पासुनच्या तृतीय वर्ष कला पेपर क्रमांक एस -३, सेमेस्टर -५ साठी, नवीन सुधारित अभ्यासक्रमानुसार लिहिलेले हे पुस्तक असेल तरी, महाराष्ट्रातील विविध विधापीठातील प्राध्यापक व बी . ए . च्या विध्यार्थाना उपयुक्त ठरेल याचा विचार करून सदर लिखाण करण्यात आलेले आहे. भूगोल विषयाची बांधिलकी, अध्ययन व अध्यापनाच्या प्रादीर्घ अनुभव , तज्ञ तसेच अनुभवी व्यक्तींशी चर्चा-संवाद , चालू घडामोडी व मुळ संदर्भ ग्रंथांच्या आधारे हे पुस्तक लिहलेले आहे.

भारताचे स्थान व विस्तार, प्राकृतिक रचना, जलप्रणाली, हवामान, मृदा व नैसर्गिक वनस्पती यांचे सुलभ आकलन व्हावे यासाठी विषयाची मांडणी सुटसुटीत व मुद्देसूद करून विविध सारणी, आकृत्या, नकाशे, छायाचित्रे व उद्धरणांचं वापर केलेला आहे. शिवाय नवीन जम्मू व काश्मीर आणि लढाख या केंद्रशाशीत प्रदेशांचा नकाशा व माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे. या पुस्तकाचे प्रमुख वैशीटये म्ह्णजे प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी बहुपर्यायी प्रश्न व त्यांची उत्तरे दिलेली आहेत. याचा उपयोग सघस्थितीत विधार्थी व प्राध्यापक मित्रांना निश्चितच उपयुक्त ठरेल. सदरचे पुस्तक स्पर्धात्मक परीक्षा विशेषतः नेट /सेट परिक्षांना जास्तीत जास्त उपयुक्त होईल असाही प्रयत्न केलेला आहे. प्राध्यापक मित्र, अभ्यासक व विध्यार्थीनीं या पुस्तकात सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काही सूचना केल्यास, त्यांचे स्वागत केले जाईल व पुढील आवृत्तीत निश्चितपणे यथायोग्य बदल केले जातील.

 

अनुक्रमणिका

युनिट १ : भारत: परिचय

युनिट २ : भारताची प्राकृतिक रचना

युनिट ३ : जलप्रणाली

युनिट ४ : हवामान, मृदा व नैसर्गिक वनस्पती

संदर्भ ग्रंथसूची

About The Author

प्रा. डॉ. राजेंद्र ओंकार परमार (एम.ए., बी.एड., पीएच.डी.) हे भूगोल विभाग, चांगु काना ठाकूर महाविद्यालय, नवीन पनवेल, येथे सहा. प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. एकूण अध्यापन २५ वर्षे, संशोधन मार्गदर्शक व मा. सदस्य, भूगोल अभ्यास मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, पाच भूगोल संस्थांचे आजीव सभासद, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्स मध्ये २६ संशोधन लेख प्रकाशित, एकूण १७ पाठ्यपुस्तके व संदर्भ ग्रंथ प्रकाशित, विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रांमध्ये ३३ ठिकाणी सादरीकरण, ४२ ठिकाणी सहभाग व २५ ठिकाणी साधन साधन व्यक्ती म्हणून कार्य. राष्ट्रीय स्तरावरील तीन व राज्य स्तरावरील तीन पुरस्कार प्राप्त.

प्रा. डॉ. सुधाकर जगन्नाथ बोरसे (एम.ए.,पीएच.डी., नेट) हे भूगोल विभाग, आर.एन.सी. आर्टस, जे.डी.बी. कॉमर्स व एन.एस.सी. सायन्स कॉलेज, नाशिक रोड, नाशिक. येथे १२ वर्षांपासून सहा. प्राध्यापक म्हणून कार्यरत. एका शैक्षणिक संस्थेचे आजीव सभासद. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स मधून ३० संशोधन लेख प्रकाशित. एकूण २ पाठयपुस्तके प्रकाशित. विविध कार्यशाळा व चर्चासत्रामध्ये २० पेपरचे सादरीकरण व २४ ठिकाणी सहभाग. राष्ट्रीय स्तरावरील एक व राज्य स्तरावरील एक पुरस्कार प्राप्त.

Dr. Mahadeo Shridhar Jadhav
M.A , M.Sc., B.Ed., NET
Department of Geography
B.P.H.E. Society Ahmednagar College, Ahmednagar.

Dr. Ntitn Nathuram.Munde
M.a. M.Sc. , Ph.D., PD.F. NET.
Department of Geography
Sir Parshurambhau Mahavidhyalay, Pune.

Book Reviews

Login Form
Username:
Password: