Pune
Big Data (Sem 3, Pune Univ)

Kiran Gurbani
Pooja N. Hule

Blockchain (Sem 3, Pune Univ)

Pooja N. Hule
Dipali B. Tawar

Data Structures (Sem 3, Pune Univ)

Vinaya Vishwas Keskar
Rupali Ajay Deshpande

Data Structures and Algorithms - I (Sem 3, Pune Univ)

Vinaya Vishwas Keskar
Rupali Ajay Deshpande

Strategic Management (Sem 3, Pune Univ)

Deepali Sandip Patil
Mohsin Shaikh

Software Engineering (Sem 3, Pune Univ)

Nishigandha Mandar Bhalekar
Sonali Ulhas Kadwadkar

AngularJS (Sem 3, Pune Univ)

Gloriya Sarjerao Kardile
Madhuri Piyush Gandhi

Financial Laws (Sem 4, Pune Univ)

P.K. Sinha
Vikas A. Barbate

Digital Business (Sem 1, Pune Univ)

Dr. Jyoti Mishra
Dr. Vaibhav Patil

Managerial Economics (Pune Univ)

Dr. Rachna Kale
Dr. Shriprakash G. Soni

Business Research Methods (Pune Univ)

Dr. Abhijit Mancharkar
Yogesh Bhowte

Business Statistics (Pune Univ)

Dr. Abhilasha S. Magar
Neelam Uday Naik

Organisational Behaviour (Pune Univ)

Dr. Anand B. Dadas
Dr. Smita A. Kumbhar

Economic Analysis for Business Decisions (Pune Univ)

Dr. Shriprakash G. Soni
Dr. Rachna Kale

Services Business Management (Pune Univ)

Dr. Abhay Kulkarni
Dr. Sudhir Hasamnis

All in One Multiple Choice Questions Finance Specialization (...

Dr. Shriprakash G. Soni
Prof. Girish A. Bodhankar

All in One Multiple Choice Questions (Pune Univ)

Dr. Shriprakash G. Soni
Dr. Kirti Dang Longani

All in One Multiple Choice Questions Marketing Specialization...

Dr. Dhananjay Avasarikar
Prof. Archana Y. Lahoti

Human Resource Management (Pune Univ)

Dr. Rajashree Shinde
A. Abhilasha

Financial Management (Pune Univ)

D.B. Bharati
Dr. E.B. Khedkar

Financial Management (Pune Univ)

Dr. Mahesh L. Abale
Dr. Shriprakash G. Soni

All in One Multiple Choice Questions (Pune Univ)

Prof. Dr. Ramachandra V. Pujeri
Dr. Shriprakash G. Soni

All in One Multiple Choice Questions (Pune Univ)

Dr. Abhijit Mancharkar
Dr. Shriprakash G. Soni

Accounting for Business Decisions (Pune Univ)

Dr. Mahesh L. Abale
Dr. Shriprakash G. Soni

Purchasing and Store Keeping Sem V (Mumbai Univ)

Sneha S. Dharpawar
Jaiswal Soni Balbhadra

Management Accounting

Ms. Rinky R. Rajwani
Manoj V. Bhatia

Research Methodology

Prof. Shraddha Bhome
Nikitaa Prajapati

Business Economics (Macro)

Dr. D.M. Mithani
Mrs. Anjali Sane

Business Economics (Micro)

Dr. D.M. Mithani
Mrs. Anjali Sane

Enterprise Performance Management

Babasaheb R. Jadhav
Priyanka P. Kulkarni

Organisational Behaviour (Pune Univ)

Dr. P. Subba Rao
Dr. Mahesh Shitole

Login Form
Username:
Password: