Mumbai
Constitutional Law - I (LLB, Mumbai Univ)

Faiz Ayat Ansari
Shruti Chaturvedi

Technical Communication Skills (Sem 1, BSc IT, Mumbai Univ)

Pranita Ganesh Kamath
Arundhati Mahesh Barde

Computer Skill - II (Sem 3, BFM Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Priya Mulchandani

Pedagogy of Mathematics (Sem 2 & 3, Mumbai Univ)

Megha D. Gokhe
Rukminee Vijay Singh

Advertising Design (Sem 6, Mumbai Univ)

Paresh Pandya
Amruta Pawar

Crime Reporting (Sem 6, BAMMC, Mumbai Univ)

Pramod Gaikwad
Kshamata Chavan

Creative Content Writing (Sem 3, Mumbai Univ)

Prof. Survi Agarwal
Anchal Agarwal

History of Media (Sem 1, Mumbai Univ)

Mahesh Patil
Jayshree S. Godbole

Understanding the Self (Sem 1, Mumbai Univ)

Prof. Swarnlata Soni
Dr. Ratani Thakur

Entertainment and Media Marketing (Sem 6, Mumbai Univ)

Prof. Shailu Singh
Prof. Chanchal Kaur

Communication Skills in English (Sem 2, Mumbai Univ)

Pranita Ganesh Kamath
Arundhati Mahesh Barde

Digital Media (Sem 6, Mumbai Univ)

Prof. Survi Agarwal
Prof. Vishal Mehta

Communication Skills in English Paper I (Sem 1, Mumbai Univ)

Arundhati Mahesh Barde
Pranita Ganesh Kamath

Assessment for Learning (Sem 2, Mumbai Univ)

Harjot Kaur Dhatt
Dr. Ratani Thakur

Environmental Education (Sem 4, Mumbai Univ)

Dr. Swarnalata Harichandan
Dr. Pratima Chetan Sabde

Direct Marketing & E-Commerce (Sem V, Mumbai Univ)

Prof. Shailu Singh
Prof. Chanchal Kaur

Educational Management (Sem 2, Mumbai Univ)

Mr. Janardan M. Mogare
Dr. Rihana Isak Inamdar

Soft Skill Development (Sem I, Mumbai Univ)

Bhavana Singh
Prof. Subhashini Naikar

Business Law(Mumbai Univ)

Dr. Chandar H. Rohra

Business Law- I(Mumbai Univ)

Mr. K.R. Bulchandani

Media, Gender & Culture (Mumbai Univ)

Rumina Rai
Prof. Kishwar Panna

Media Planning & Management Sem VI (Mumbai Univ)

Dr. Rinkesh Chheda
Dr. Parul Singhal

Principles of Management (Sem 2, Mumbai Univ)

Dr. Rinkesh Chheda
Ms. Divya Thakur

Service Marketing Sem V (Mumbai Univ)

Dr. Rinkesh Chheda
Dr. Pashmeen Kaur Anand

Trunaround Management Sem VI (Mumbai Univ)

Dr. CA Kishore S. Peshori
Bharti R. Valechha

Customer Relationship Management Sem V (Mumbai Univ)

Ms. Falguni Mathews
Dr. Rinkesh Chheda

Database Management Systems Sem III (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Jhalak Nitin Makhija

Brand Management (Mumbai Univ)

Shobha Venkatesh
Dr. Rinkesh Chheda

Retail Management (Mumbai Univ)

Dr. Rinkesh Chheda
Ms. Falguni Mathews

Business Law-2 (Mumbai Univ)

Mr. K.R. Bulchandani

Artificial Intelligence (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Sohrab Ardeshar Vakharia

Security in Computing (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Sandeep Vishwakarma

HRM in Service Sector Management (Mumbai Univ)

Rakhi Bhattacharya
Prof. Rajiv Mishra

Human Resource Management (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Prof. Shraddha Bhome

Principles of Marketing (BMS Sem II Mumbai)

Dr. Rinkesh Chheda
Dr. Pashmeen Kaur Anand

Analytical Chemistry (Mumbai Univ)

K.P. Jain
Dr. Rajesh Ashok Samant

Internet of Things Sem V (Mumbai Univ)

Sandeep Vishwakarma
Kiran Gurbani

Strategic Management - Sem V (Mumbai Univ)

N.K. Shree Varahan
Ms. Rinky R. Rajwani

Enterprise JAVA (B.Sc.-IT, Sem V) (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Sandeep Vishwakarma

Financial Accounting Sem V (Mumbai Univ)

CA Dinesh Saini
CA Rajesh Saini

Applied Mathematics Sem III (Mumbai Univ)

Bhupendra T. Kesaria
Hiren Jayantilal Dand

College Physics - II (Sem 3, Mumbai Univ)

Kailash Jagdeo
Dr. Sopan A. Bhamare

Business Statistic (Sem I, Mumbai Univ)

Nazneen Khan Sarguroh
Dr. Abhilasha S. Magar

Introduction to Financial System Sem I (Mumbai Univ)

Dr. P.G. Gopalakrishnan
Mrs. Nandini Jagannarayan

Business Economics - I (Mumbai Univ)

Dr. D.M. Mithani
Durgesh Kumar Dubey

Financial Reporting Analysis Sem V (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr. Kinnary Thakkar

Research Methodology Sem V (Mumbai Univ)

Prof. Shraddha Bhome
Prof. Rajiv Mishra

Business Economics – V (Mumbai Univ)

Gaikar Vilas B.
Dr. Suravase Balaji Annasaheb

Business Economics II Sem IV (Mumbai Univ)

Dr. D.M. Mithani
Gaikar Vilas B.

Motivation and Leadership Sem III (Mumbai Univ)

Dr. Rajeesh Viswanathan
Trupti Shelke

Logistics and Supply Chain Management Sem V (Mumbai Univ)

Sunil Lalchandani
Dr. Bharti Mirchandani

Auditing – I Sem V (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
CA Baijul Anand Mehta

Applied Physics - I (Sem 3, Mumbai Univ)

Kailash Jagdeo
Dr. Sopan A. Bhamare

Fundamentals of Algorithms (Mumbai Univ)

Archana Jadhav
Sheetal Kashid

Advanced Java (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Sandeep Vishwakarma

Android Developer Fundamentals (Mumbai Univ)

Priti Shailendra Palkar
Ravindra Jaiswal

.Net Technologies (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Zaidi Zari Haider

Foundation Course – I (Mumbai Univ)

Ms. Hema Ravi Pinjani
Ms. Seema D. Sindgikar

Foundation Course – I Skill Enhancement Courses (SEC) (Mumbai...

Ms. Hema Ravi Pinjani
Ms. Seema D. Sindgikar

Customer Relationship Management (Mumbai Univ)

Prof. Shraddha Bhome
Suyash Pradhan

College Analytical Chemistry (Mumbai Univ)

Dr. S.S. Mangaonkar
Deepak Teckchandani

Financial Accounting (Mumbai Univ)

Dr. P.G. Gopalakrishnan
Mrs. Nandini Jagannarayan

International Banking and Finance (Mumbai Univ)

Dr. P.G. Gopalakrishnan
Mrs. Nandini Jagannarayan

Equity Markets-I (Mumbai Univ)

Dr. P.G. Gopalakrishnan
Mrs. Nandini Jagannarayan

Financial Markets (Mumbai Univ)

Dr. P.G. Gopalakrishnan
Mrs. Nandini Jagannarayan

Advanced Financial Accounting (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr.Nishikant Jha

Human Resource Planning and Information (Mumbai Univ)

Dr. Rajeesh Viswanathan
Veena Prasad

Communication Skills (Mumbai Univ)

Bhavana Singh
Asha Nangalia

College Physics Sem I (Mumbai Univ)

Kailash Jagdeo
Dr. Sopan A. Bhamare

College Physics Sem II (Mumbai Univ)

Kailash Jagdeo
Dr. Sopan A. Bhamare

Core Java (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Ashwin Mehta

Database Systems (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Rupali Jawale

Imperative Programming (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Shrutkirti Shelar

Cost Accounting - II (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Principles of Management(Mumbai Univ)

Prof. Shraddha Bhome
Charanjit Kaur Banga

Commerce -III Management: Functions and Challenges(Mumbai Uni...

Dr. Khushpat S. Jain
Prof. Prashant H. Bhagat

Data Structure (Mumbai Univ)

Krupa Kamdar
Kiran Gurbani

Web Programming (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Sandeep Vishwakarma

Linear Algebra (Mumbai Univ)

Manohar Bhagirath
Atul Kumar Shukla

Retail Management (Mumbai Univ)

Veena Prasad
Booma Halpeth

Turnaround Management (Mumbai Univ)

Dr. CA Kishore S. Peshori
Bharti R. Valechha

Linux (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani

Calculus (Mumbai Univ)

Atul Kumar Shukla
Manohar Bhagirath

Programming With C (Mumbai Univ)

Kiran Gurbani
Shrutkirti Shelar

Corporate Finance (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr.Nishikant Jha

Commerce II (Mumbai Univ)

Megha S. Somani
Jyoti M. Bhatia

Financial Management (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Kuldeep Sharma

Business Law (Mumbai Univ)

Mr. K.R. Bulchandani

Business Law (Mumbai Univ)

Adv. Sunil N. Shah

Auditing Introduction Planning Paper I (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
CA Baijul Anand Mehta

Financial Accounting (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Abida Khan

Project Management (Mumbai Univ)

Dr. Vasant Desai
Veena Prasad

Organisational Behaviour (Mumbai Univ)

Dr. Khushpat S. Jain
Apexa V. Jain

Organisational Behaviour (Mumbai Univ)

Arati Anant Kamath
Kinjal Shah

Business Communication - II (Mumbai Univ)

Muktha M. Jacob
Chippy S. Bobby

Indian Ethos in Management (Mumbai Univ)

Tushar Agarwal
Nidhi Chandorkar

Foundation Course – II (F.Y. BBI) (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Prof. Shraddha Bhome

Foundation Course II (F.Y. BAF) (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Prof. Shraddha Bhome

Cost Accounting-IV (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Prof. Rajiv Mishra

Green Computing (Mumbai Univ)

Tushar Sambare
Sonali Sambare

HRM in Global Perspective (Mumbai Univ)

Dr. Rajeesh Viswanathan
Veena Prasad

Business Law (Mumbai Univ)

Adv. Sunil N. Shah

Organisation Behaviour (Mumbai Univ)

Booma Halpeth
Veena Prasad

Commerce - II (Mumbai Univ)

Prof. Prashant H. Bhagat
Prof. Afrin Zahed Ahmed Shaikh

Financial Accounting - II (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Asif Baig

Mathematical and Statistical Techniques - II (Mumbai Univ)

Dr. Abhilasha S. Magar
Manohar Bhagirath

Business Law (Mumbai Univ)

Mr. K.R. Bulchandani

Business Communication (Mumbai Univ)

Muktha M. Jacob
Chippy S. Bobby

Object Oriented Programming with C++ (Mumbai Uni)

Hiren Jayantilal Dand
Sandhya P. Pandey

Foundation Course – I Skill Enhancement Courses (SEC)

Prof. Rajiv Mishra
Prof. Shraddha Bhome

Service Marketing Sem V (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Dr. Jay Prakash Verma

Insurance (Fund) Management (Mumbai Uni)

Prof. Shraddha Bhome
Charanjit Kaur Banga

Brand Building (Mumbai Uni)

Yashshree N. Mhatre

E-Commerce and Digital Marketing (Mumbai Uni)

Rahul Kotian
Vijayalakshmi Kannan

Financial Management (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Sunita Sherifani

Auditing (Mumbai Uni)

Prof. Shraddha Bhome
Chandwani Vinod S.

Financial Accounting (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Nimesh Jotaniya

Software Testing (Mumbai Uni)

Arvind Harendra Singh
Nabila Nawaz Kazi

Financial Management (Paper I)

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Direct Tax (Mumbai Uni)

Prof. Rajiv Mishra
Asif Baig

Advanced Java (Mumbai Univ)

Sandeep Vishwakarma

Accountancy and Financial Management – III

Dr.Nishikant Jha
Dr. Arvind Luhar

Cost Accounting – I (Mumbai Univ.)

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Direct Taxation (Mumbai Uni.)

Dr.Nishikant Jha
CA Sheetal Trivedi-Shukla

Direct Taxation

Dr.Nishikant Jha
CA Sheetal Trivedi-Shukla

Introduction to Creative Writing (Mumbai Univ)

Prof. Shruti S. Ramani
Prof. Swapnali Mahato

Advanced Financial Accounting

Prof. Rajiv Mishra
Dr.Nishikant Jha

Advanced Cost Accounting - II

Dr.Nishikant Jha
Prof. Rajiv Mishra

Strategic Management

N.K. Shree Varahan
Ms. Rinky R. Rajwani

A Text Book of Human Resource Management

Dr. C.B. Mamoria
S.V. Gankar

Human Resource Management

R. Viswanathan
R. Krishnamoorthy

Principles of Management

Rupal Jain
Vaneeta Raney

Business Law

Adv. Sunil N. Shah

Advanced Economic Theory

Dr. Medha J. Gupte
Kiran Vasant Jadhav

Quantitative Methods (Mumbai Univ)

Nazneen Khan Sarguroh
Dr. Abhilasha S. Magar

International Economics: Theory and Policy

Gaikar Vilas B.
Gaikar Rupesh B.

Foundation Course – II

Dr.Nishikant Jha
Dr. Neelam Yadav

Financial Accounting and Auditing

Dr.Nishikant Jha
CA Swati Gupta

Advanced Economic Theory

Dr. Medha J. Gupte
Kiran Vasant Jadhav

Taxation Paper – I

Dr.Nishikant Jha
CA Swati Gupta

Cost Accounting – I

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Introduction to Management

Dr.Nishikant Jha
CFA Reshma Shaikh

Introduction to Economics (Mumbai Univ)

Dr. D.M. Mithani
Durgesh Kumar Dubey

Financial Market Operations

Dr.Nishikant Jha
Prof. Shraddha Bhome

Advanced Financial Management

Prof. Rajiv Mishra
Pawan V. Jhabak

Introduction to Management Accounting

Ms. Rinky R. Rajwani
Mr. Shrichand Hinduja

Introduction to Cost Accounting

Ms. Rinky R. Rajwani
Suraj Agarwala

Introduction to Cost Accounting

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Financial Accounting – IV

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Introduction to Management Accounting

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Financial Reporting Analysis

Prof. Rajiv Mishra
Dr. Santosh R. Jadhav

Human Resource Management Sem VI (Mumbai Univ)

R. Krishnamoorthy
R. Viswanathan

Financial Reporting Analysis

Ms. Rinky R. Rajwani
Mr. Shrichand Hinduja

Foundation of Human Skills

Dr. Vipan B. Kumar
Dr. Santosh R. Jadhav

College Inorganic Chemistry (Mumbai Univ)

K.V.S. Laxmidevi
S. P. Turakhia

Export Marketing

Dr. Khushpat S. Jain
Kanchan Shridhar Fulmali

Financial Management

Pawan V. Jhabak

Introduction to Financial Accounts

Ms. Rinky R. Rajwani
Mr. Kailash Tharwani

Business Economics

Durgesh Kumar Dubey
Mahendra Mishra

Accountancy and Financial Management – I

Dr.Nishikant Jha
Dr. Arvind Luhar

Business Ethics

Mrs. Riya Rupani

Cost Accounting

Dr.Nishikant Jha
Prof. Rajiv Mishra

Macroeconomics - II

Dr. D.M. Mithani
Prof. Vinod V. Nayak

Financial Management - II

Dr.Nishikant Jha
Prof. Shraddha Bhome

Knowledge and Curriculum

Dr. Agnes Ronald D’Costa

Direct Taxes (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Allan D’souza

Business Economics

Durgesh Kumar Dubey
Mahendra Mishra

Integrated Marketing Communication and Advertising

Prof. Subhashini Naikar
Booma Halpeth

Principles of Management

Dr. Khushpat S. Jain
Rupal Jain

Direct Taxes (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Mukesh C. Kanojia

Foundation of Human Skills

Vaneeta Raney
Arti Sharma

Quantitative Methods - II (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr. Abhilasha S. Magar

Training and Development in HRM (Mumbai Univ)

Swati Padoshi
Nadar Kalaiselvi

Advanced Costing and Auditing (Mumbai Univ)

CMA M. N. Arora
Prof. Rajiv Mishra

Mass Media Research

Prof. Kishwar Panna

Change Management (Mumbai Univ)

Byshi Panikar
Booma Halpeth

Taxation-Indirect taxes-I (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
CA Baijul Anand Mehta

Accountancy and Financial Management (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr. Kinnary Thakkar

Cost Accounting (Mumbai Univ)

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Accountancy and Financial Management – II (Mumbai Univ)

Prof. Rajiv Mishra
Dr. Kinnary Thakkar

College Zoology Sem II (Mumbai Univ)

Neelima Kulkarni
NirmalKumar Kurve

Business Research Methods (Mumbai Univ)

Prof. Shraddha Bhome
Nikitaa Prajapati

Direct Taxes (Mumbai Univ)

Ms. Rinky R. Rajwani
Dr. Himanshi D. Mansukhani

Accounting for Managerial Decision (Mumbai Uni)

Dr.Nishikant Jha
Arvind W. Ubale

Accounting for Managerial Decision (Mumbai Univ)

Ms. Rinky R. Rajwani
Mr. Manoj Bhatia

Commerce - V Marketing (Sem 5, Mumbai Univ)

Dr. Khushpat S. Jain
Prof. Prashant H. Bhagat

Introduction to Culture Studies (Mumbai Uni)

Rumina Rai
Prof. Kishwar Panna

Taxation – Paper III

Dr.Nishikant Jha
CA Sheetal Trivedi-Shukla

Advanced Costing and Auditing (Mumbai Univ)

Suraj Agarwala
Ms. Rinky R. Rajwani

Equity and Debt Market (Mumbai Univ)

Pawan V. Jhabak
Sunil Lalchandani

Rural Marketing

Minouti S. Kamat
R. Krishnamoorthy

Business Research Methods

Dr. J.K. Sachdeva

Mathematical and Statistical Techniques (Mumbai Univ)

Dr. Abhilasha S. Magar
Manohar Bhagirath

College Zoology Sem I (Mumbai Univ)

Neelima Kulkarni
NirmalKumar Kurve

Recruitment and Selection

Vaneeta Raney
Veena Prasad

Auditing Paper II

Dr.Nishikant Jha
CA Swati Gupta

Handbook on Applied Chemistry - I (Mumbai Univ)

Dr. Varadbal Gajanan Mhatre
Dr. Rajesh Ashok Samant

Handbook on Environmental Studies

Dr. Varadbal Gajanan Mhatre
Dr. Rajesh Ashok Samant

Operations Research (Mumbai Univ)

Dr. Abhilasha S. Magar
Dr. Shashikant Magar

Export Marketing (Mumbai Uni)

Dr. Khushpat S. Jain
Kanchan Shridhar Fulmali

Business Environment (Mumbai Univ)

Dr. Khushpat S. Jain
Apexa V. Jain

Financial Reporting Analysis

Dr.Nishikant Jha
Nirav Goda

Financial Services Management

Prof. E. Gordon
Dr. K. Natarajan

Managerial Economics

Dr. D.M. Mithani
Durgesh Kumar Dubey

Cost Accounting Introduction and Basic Concepts

Dr.Nishikant Jha
Allan D’souza

Security Analysis and Portfolio Management

Dr.Nishikant Jha
Vassnthi Shenoy

Computer Application in Business

Dr. Abhilasha S. Magar

Consumer Behaviour

Veena Prasad
Booma Halpeth

Basics of Financial Services (Mumbai Univ)

Sunil Lalchandani
Suraj Agarwala

Strategic Management

N.K. Shree Varahan
Ms. Rinky R. Rajwani

Marketing Management (Mumbai Univ)

Prof. S.A. Sherlekar
R. Krishnamoorthy

How To Approach BMS Projects

Dr. Guruprasad Murthy

Organisational Behaviour

Dr. P. Subba Rao

Perspective Management

H.R. Ramanath
Prof. H.R. Appannaiah

Business Economics

S. K. Misra
V.K. Puri

Direct and Indirect Tax

Prof. Rajiv Mishra

Communication Skills

S.M. Rai
Urmila Rai

Foundation Course-II

Dr. Vipan B. Kumar

Industrial Law

T.M. Joseph

International Business

Prof. Shailashree Haridas
Dr. K. Govinda Bhat

Business Mathematics and Statistics

Manisha Acharya
Mrs. Smita Shevde

Financial Management

Dr. K. S. Raman
Dr. M. A. Arulanandam

Management Accounting

CMA M. N. Arora

Introduction to Marketing Management (With Case Studies)

Prof. S.A. Sherlekar
R. Krishnamoorthy

College Physics (S.Y.B.Sc. Paper-I)

Jivan Seshan
Rekha Nabar

Organisational Behaviour

Dr. S. Gopinadhan
Dr. Vipan B. Kumar

Export Marketing (Mumbai Univ)

Prof. W.K. Acharya
Dr. Khushpat S. Jain

Export Marketing

Prof. Rimi Moitra
Dr. Deelip Palsapure

Financial Management

Pawan V. Jhabak

Growth and Development

S. K. Misra
V.K. Puri

Social Psychology

Dr. Vipan B. Kumar

College Physics (F.Y.B.Sc. Paper-II)

J.B. Karnik
Jivan Seshan

Business Ethics and Corporate Social Responsibility

Ms. Sumitha Ayodhya
Dr. K. Govinda Bhat

Value and Distribution

Genaro C. da Costa

Strategic Management

Dr. K. Govinda Bhat

Psychology of Adjustment

Dr. Vipan B. Kumar

Understanding Cinema

Prof. Bhattacharjee

College Organic and Industrial Chemistry

Dr. Suhas Pednekar
R. S. Rao

Management Accounting

Ms. Rinky R. Rajwani
Mr. Manoj Bhatia

Business Law

Mr. K.R. Bulchandani

Human Resource Management

Prof. Rajiv Mishra

Human Skills

Dr. Vipan B. Kumar

Corporate Law [Including Skill Development]

Dr. B. Chandrashekara
Prof. Alla Bakash S.

Purchasing and Storekeeping

Dr. P.K. Bandgar
Prof. B.S. Rupanawar

Selling and Negotiation Skills

Sumit Kati
Vikesh Ramchandani

Service Sector Management

Dr.Nishikant Jha
Prof. Rajiv Mishra

Taxation for Investments

Dr.Nishikant Jha

International Business

Dr. P. Subba Rao

Equity Markets - II

Mrs. Nandini Jagannarayan
Dr. P.G. Gopalakrishnan

Fundamentals of Environmental Management

Dr. S.H. Purohit
Prof. H.V. Jadhav

A Textbook of Applied Chemistry-II

Dr. Shanta S. Sharma
Dr. Arpita P. Pal

Business Communication

S.M. Rai
Urmila Rai

International Finance

Mrs. Nandini Jagannarayan
Dr. P.G. Gopalakrishnan

Brand Building

Prof. Bhattacharjee

Principles of Marketing (Mumbai Univ)

Prof. S.A. Sherlekar
R. Krishnamoorthy

Environmental Management

Nadar Kalaiselvi
Sagar Anand Marathe